Taro burvība
Atklāj Taro noslēpumus
Auras bioenerģētiskā attīrīšana
Čakru diagnostika
Amuleti, talismani, vārdošana

Dziedināšana, laba pašsajūta

Laba pašsajūta, skaidras domas, emocionāla sakārtotība ir labs pamats, lai sāktu dzīvot savādāk.

Aurai var būt tendence uzkrāt sevī enerģētiskos atkritumus. Tos atstāj slimības, problēmsituācijas, stresi, strīdi, depresīvas domas, kā arī apkārtējo cilvēku skaudība, ļauna acs vai maģiskas izdarības.

Jūsu pašsajūta ir mēraukla tam - cik aura ir tīra. Uz auras piesārņojumu norāda ne tikai pašsajūta, bet arī neveiksmes dzīvē. Šeit ir spēkā princips - negatīvs aurā pievelk negatīvo no apkārtējāss vides. Ja negatīvā enerģija ir par daudz, izveidojas bloki. Savukārt pozitīvā enerģija pievelk pozitīvo no apkārtējās vides. Cilvēkam dzīvē smaida veiksme.

Piedāvājumā ir auras bioenerģētiskā attīrīšana, čakru enerģētiskā diagnostika, amuletu un talismanu izveide dažādiem dzīves gadījumiem, sāls un medus vārdošana.